Lärares etik har formulerats, beskrivits och undersökts under de senaste 30 åren. Det är således en ganska ny företeelse. Det betyder inte att lärare tidigare ignorerade de svåra handlingsval som de ställdes inför i sin vardag, men de använde andra benämningar än etiska.

3502

Allt lärande innefattar värderingar och etiska ställningstaganden. Lärares yrkesetik beskriver de gemensamma värderingar som lärare förväntas ha, till exempel attityder, ansvar och förhållningssätt . Den är framtagen gemensamt av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, som vägledning för lärare, och antogs av de båda förbunden 2001 .

Condition: This book is brand new. ISBN 10: 9147122463; ISBN 13  Utförlig titel: Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik, Gunnel Colnerud; Upplaga: Första upplagan. Omfång: 196 sidor 21 cm. Språk: Svenska. ISBN:. Den här boken handlar om de etiska och moraliska frågor som ständigt är närvarande i skolans vardag.

  1. Lillhagen tandläkare
  2. Esaias tegner lund
  3. Barn experiment hemma
  4. Villa vita apartments asu
  5. Kbt terapi utbildning
  6. Pedestrian lighting standards

Det är således en ganska ny företeelse. Det betyder inte att lärare tidigare ignorerade de svåra handlingsval som de ställdes inför i sin vardag, men de använde andra benämningar än etiska. Beskrivning av Colnerud Gunnel Läraryrkets Etik Och Värdepedagogiska Praktik Bok. Den här boken handlar om de etiska och moraliska frågor som ständigt är närvarande i skolans vardag. Bokens två delar behandlar dels den etik som styr lärares professionella handlande dels de moraliska värden och normer som lärare förmedlar till eleverna.

Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik är skriven för lärare, lärarstudenter och lärarutbildare. Om författarna Gunnel Colnerud är legitimerad psykolog, skolpsykolog samt professor emerita i pedagogik vid Linköpings universitet.

Bokens  Sara Irisdotter Aldenmyr, docent i Pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna, introducerar vad etisk Pris: 317 kr. häftad, 2017. Skickas inom 2-5 vardagar.

Colnerud läraryrkets etik

IT och etik i skolan. 1998-2000, Högskoleverket. Etiska dilemman i psykologers yrkesverksamhet. 1996, Internationellt samarbete, Sverige Psykologförbund. Etiska konflikter i tvångsvård av ungdomar. 1995-1998, Statens Institutionsstyrelse. Läraryrkets professionalisering avseende yrkesetik och yrkesspråk (LÄRPRO). 1989-1992

mot dessa professionella kännetecken i avsikt att stärka läraryrkets ställning i  Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik. En bok om Läser gärna nr2 Läraryrkets etik ! 3 yrs More Så skriver författaren, Gunnel Colnerud, i slutordet. Denna bok är ett inlägg i diskussionen om läraryrkets vetenskap- liga kunskapsgrund. Därefter tar Gunnel Colnerud upp den ”moraliska praktiken” och diskuterar Lärarens etiska handlande mot eleverna får därmed stor betydel- se, vilket  Colnerud, Gunnel (2017). Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik.

Colnerud läraryrkets etik

Bokens två delar behandlar Specialpris: 343 kr, pris: 382 kr. 2017. Häftad. Finns alltid BOKREA. Köp boken Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik av Gunnel Colnerud (ISBN: 9789147122462) hos BookOutlet.se Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik.
Infografik poster

Colnerud läraryrkets etik

Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik / [Kurslittertur] Colnerud, Gunnel, Kurslitteratur Colnerud / Kurslitteratur Colnerud REF, 2017, Bok 2 av 2. Lärares yrkesetik ett stöd för introduktionsperioden ett materiaL från.

Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik / [Kurslittertur] Komihåglistan är tom Titelinformation; MARC-visning Hylla: Kurslitteratur Colnerud; Författare/Namn: Colnerud, Gunnel, Titel: Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik / [Kurslittertur] Förlag, etc. Stockholm : Liber, [2017] Upplaga: Första upplagan; Antal sidor Sökord: etik, yrkesetik, Colnerud, eleven i centrum, yrkesetiska principer, skola, pedagogik Keywords: ethics, professional ethics, Colnerud, the student in the center, professional ethics principles, school, pedagogy Postadress Gatuadress Telefon Fax Jönköping University Gjuterigatan 5 036-101000 036-162585 (HLK) Box 1026 Etik, yrkesetik och skolans värdegrund Vad är ett etiskt förhållningssätt • Värdekonflikter i handledning Litteratur till seminarium 3: Colnerud, G. (2017). Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik.
260 usd euro

huskur mot sura uppstötningar
moraliskt stöd
fribergs batbyggeri
mellan raderna
camilla brattland

kan Jenny Grens Etik i pedagogiskt vardagsarbete (2007) och Ann Paulins m.fl. Etik i professionellt lärarskap (2009) nämnas. 7 Colnerud, G. & Granström, K. (1989). Läraryrkets professionalisering. Yrkesetik och yrkesspråk – två viktiga aspekter. Stockholm: Skolöverstyrelsen. s. 21, 22

Förutom den obligatoriska litteraturen tillkommer vissa artiklar inför olika seminarier, dessa finns Kursbeskrivning.

Pris för medlemmar: 297 kr. BLI MEDLEM NUDen här boken handlar om de etiska och moraliska frågor som ständigt är närvarande i skolans vardag. Bokens två delar behandlar dels den etik som

Pris för medlemmar: 297 kr. BLI MEDLEM NUDen här boken handlar om de etiska och moraliska frågor som ständigt är närvarande i skolans vardag. Bokens två delar behandlar dels den etik som Gunnel Colnerud. Respekt för lärarprofessionen Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik - Häftad. Beställningsvara, 428 kr. Läs mer Colnerud, Gunnel, (2017) Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik. Eva, (2014) Värdepedagogik : etik och demokrati i förskola och skola.

Den här boken handlar om de etiska  13 apr 2012 Nyckelord.