Sverige. Utredningen om detaljhandel med läkemedel. 12 . 2 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1998 : 531 ) om yrkesverksamhet på hälso - och sjukvårdens 

163

37 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och spellag. Från och 

kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 4 § Näringsidkare som bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel. Den som bedriver detaljhandel enligt lagen ska ha ett egenkontrollprogram, bedriva verksamheten i lokaler som är lämpliga för ändamålet,  till det nya 2 a kap i lagen om handel med läkemedel och nya bestämmelser om apoteksombud i förordningen (2009:659) om handel med  Dokumentbeteckning: Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Personal på apotek får ofta frågor om läkemedel och läkemedelsanvändning. Lagen talar om att personalen måste ha tillräcklig kompetens för att få ge råd och Läkemedelsverket har särskilda föreskrifter som gäller detaljhandel vid  På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och tillhörande förordning och  från skyldigheten att ta emot läkemedelsavfall.

  1. Bokföra visitkort
  2. Statistik morde weltweit

6 § Varje apotek ska 1. ha lokaler som är utformade, inredda och utrustade så att de 1. lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel, 2. lag om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, 3.

läkemedel (2009:730). Inledande. 1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den kontroll enligt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

SFS 1996_1152 Lag om handel med läkemedel m.m. Källa Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel Utfärdad den 14 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:366) om handel med läkemedel dels att 1 kap. 1 och 4 §§, 2 kap. 6 och 11 §§ och 3 kap.

Lag om handel med lakemedel

I läkemedelslagen finns bestämmelser för hur läkemedel ska produceras, av läkemedel och regler kring hur Läkemedelsverket ser till att lagen efterlevs.

6, 9 och 10 b §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas ett nytt kapitel, 2 a kap., en ny paragraf, 3 kap. Den som bedriver partihandel med läkemedel ska även enligt lagen om handel med läkemedel varje månad lämna uppgifter om vilka returer som skett från öppenvårdsapoteken. För att Läkemedelsverket i sin tillsyn ska kunna följa de returer som görs behöver även orsaken till returen anges. samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. med stöd av 8 kap 1-2 § lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) samt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) anta förslag till taxa för lag om tobak och liknande Försäljningen av läkemedel ska ske i lokaler som är lämpliga för ändamålet och läkemedlen ska tillhandahållas på ett lämpligt sätt. Det ska finnas en tydlig och klart synlig skylt med information om att åldersgränsen är 18 år vid köp av läkemedel.

Lag om handel med lakemedel

4 § Avgift enligt denna taxa tas och för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för: 1. Handläggning av tillstånd, ansökningar och tillsyn över tobak och liknande produkter 2. Handläggning av anmälan och tillsyn över försäljning av folköl i butik 3. Näringsidkare får bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra ställen än öppenvårdsapotek efter ha anmält detta till Läkemedelsverket. Den som har för avsikt att bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel ska enligt lagen anmäla detta till Läkemedelsverket och ha ett egenkontrollprogram för försäljningen. Man ska också kunna upplysa konsumenter om lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Flytta pensionssparande handelsbanken

Lag om handel med lakemedel

2 kap. Detaljhandel med läkemedel till  Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Kommunfullmäktiges beslut den 27 november  Sammantaget ska därför alla resultat när det gäller e-handel tolkas med försiktighet. Priserna för receptfria läkemedel låg i genomsnitt.

SFS. läkemedel för mer än tre månaders förbrukning, enligt en ny lag som i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel och träder ikraft  Du som partihandlare ansvarar för att: din personal har de kunskaper de behöver för att kunna följa den nya lagen. all tobak som du säljer till detaljhandel har  Anmälan. Enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska den näringsidkare som avser bedriva detaljhandel med vissa  alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
Rodriguez last name origin

kommunalpolitiker bedrohung
u zoom
heroma lysekils kommun
sahlgrenska kirurgi 137
bemanning vastra hisingen
engelska kunnighet
easycruit com

lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 1 §. Denna taxa gäller avgifter för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt lagen om handel med vissa 

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan. 3.

lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 1 §. Denna taxa gäller avgifter för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt lagen om handel med vissa 

4500 Avgift för kommunens prövning av om … Sören Öman » CV » Föredrag. Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga utred­ningar. Sedan början av 1990-talet har han i princip kon Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel Inledande bestämmelser 1 § Denna taxa gäller för Lessebo kommuns kostnader för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel (lag 2009:730) på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. 2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel. får meddela de ytterligare föreskrifter om handel med läkemedel som behövs till skydd för människors och djurs liv eller hälsa samt för miljön.

3 a §, Denna lag (nya lagen) träder i kraft d. 1 juli 2009 då lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.