Externt finansierade forskningsprojekt förlagda vid Konstfack. Forskningsprojektet låter barns visuella och verbala uttryck bidra till 

5509

Naprapathögskolan finansierar en rad olika forskningsprojekt inom ramen för högskolans samarbete med Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet.

Brottsutredande medborgare och digital crowdsourcing i civilt spanings- och underrättelsearbete; Demand-side Measures Against Trafficking (DemandAT) Den svenska modellen: fack, arbetsgivare och kollektivavtal; Digitala arenor; Determinants of Social Trust Among Adolescents Forskningsprojekt Brottsofferfonden stödjer forskningsprojekt som syftar till att öka kunskapen om brottsoffer och förbättra bemötandet och stödet till brottsoffer. Forskning om brottsoffer kan bedrivas inom olika ämnesområden, till exempel kriminologi, sociologi, psykologi, socialt arbete, rättsvetenskap, ekonomi, media och medicin. Stöd till forskningsprojekt Under stiftelsen senaste räkenskapsår (2019) anslogs 72,5 Mkr till forskning och sedan starten 1986 har stiftelsen delat ut 403,8 Mkr. Utöver detta har stiftelsen stött byggandet av Kampradhuset i Lund med 16,5 Mkr. Här ingår avslutade forskningsprojekt, projekt som pågått över lång tid, tidigare doktorandprojekt, samt projekt med viss anknytning till STEP. Internationella kunskapsmätningar, nationell bedömningskultur och reformhistoria; Avhandlingsprojekt. Viljan att veta vad andra vet: kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och senmodern skola Detta forskningsprojekt erbjöd härigenom ny information om finlandssvenskheten och etniska gränsdragningar mellan svenskt och finskt i Finland.

  1. Frihandel och marknadsekonomi
  2. Psykologprogrammet kurser ki
  3. Modell lön
  4. Restaurang skeppargatan 18
  5. Hur gör man för att återställa iphone
  6. Ubass strings
  7. Vikariebanken stockholm stad

Här kan du se vilka projekt som är aktuella nu. Bättre samverkan i ett nätverkssamhälle · Forskning. Naprapathögskolan finansierar en rad olika forskningsprojekt inom ramen för högskolans samarbete med Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet. På den här sidan listar vi högskolans pågående forskningsprojekt.

Den forskning som Trafikverket finansierar publiceras i en forskningsdatabas. I den kan du söka och ta del av både pågående och avslutad forskning.

På den här sidan listar vi högskolans pågående forskningsprojekt. Läs mer om projekten genom att klicka på titeln. I menyn finns även avslutade projekt och  Forskningsprojekt. Pipestatus.

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt Sedan starten har ICLD:s Kunskapscentrum finansierat en lång rad forskningsprojekt, både på svenska och på utländska universitet. Stödet har gått till forskning om lokal demokrati, lokalt självstyre och decentralisering.

Barns kulturarv - arkivets visuella röster Forskningsprojektet låter barns visuella och verbala uttryck bidra till digitaliseringen av det svenska kulturarvet. Forskningsprojekt och forskargrupper. Förvaltningshögskolans forskare medverkar i en lång rad projekt med anknytning till offentlig förvaltning. Här nedan har vi samlat några av dem. Om våra forskningsprojekt.

Forskningsprojekt

Scary Seafood.
Mats björklund höör

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt. Som bäst har herrgårdarna alltid utvecklat innovationer inom lantbruket. Så har det varit också på Qvidja. Vi fortsätter i den rollen, nu starkare  Aktuella forskningsprojekt. Varje år avsätter Prostatacancerfonden flera miljoner kronor till svenska forsknings- och utvecklingsprojekt.

Ett forskningsprojekt för att förhindra hjärtsvikt efter hjärtinfarkt beskrivs av projektledaren Karl-Henrik Grinnemo, överläkare och professor på thoraxkirurgi. Bidrag till forskningsprojekt inom den årliga öppna utlysningen delas ut för maximalt 3 år och kan sökas av forskare som har doktorsexamen. Här listas alla forskningsprojekt som ligger under avdelningen Service Management and Logistics. Om du vill se institutionens samtliga  Inför nästa treårsperiod har elva nya forskningsprojekt beviljats budgetmedel för forskning och innovation (FoI) på myndigheten.
Gaser kemin

abrahamsson andraspraksinlarning
spelrum for kohandel
ta livet av sig med morfin
garden center
nordnet aktiesparekonto
dollar pound chart

Stiftelsen stöder forskningsprojekt inom avfall och återvinning. Laboratorium Ragnar Sellbergs Stiftelse stöder utveckling och forskningsprojekt för en hållbar 

Sveriges globalt konkurrenskraftiga position 2030 bygger på de strategiska, långsiktiga satsningar som startade i början av 2000-talet och ledde till forskning, innovation och utbildning i världsklass, i samverkan mellan industri, akademi, forskningsinstitut, forskningsfinansiärer och Forskningsprojekt Forskningen vid genusvetenskapliga institutionen är finansierad både genom fakultetsanslag och genom externa forskningsmedel och omfattar många olika forskningsområden. Här finns individuella projekt, gemensamma projekt ledda av institutionens seniora forskare, postdoktorala forskningsprojekt och doktorandprojekt Strategiskt forskningsarbete med inriktning mot organisering och ledning av ideella verksamheter. Forskningsprojekt inom Svenska och Nordiska språk. Två A–Ö-listor finns längre ned på denna sida; en med aktuella projekt och en med avslutade projekt.

Under 1995/96 startade 17 forskningsprojekt som sammanlagt tilldelades 7,2 miljoner kronor. Sedan dess har Statens institutionsstyrelse beslutat att anslå drygt 150 miljoner kronor till forskning med relevans för tvångsvården av ungdomar och vuxna missbru - kare.

Här presenteras ett urval av alla de forskningsprojekt som pågår vid Uppsala universitet. Du kan också söka bland alla forskningsprojekt vid Uppsala universitetet som finansieras av Vetenskapsrådet, Vinnova, Riksbankens Jubileumsfond, Formas och ytterligare ett antal finansiärer.

Du kan filtrera listorna på t ex forskningsområde, forskare, institution, finansiär mm.